Historie LK

     Kino bylo postaveno v „Akci Z‟ a do provozu bylo slavnostně uvedeno a pro veřejnost otevřeno v roce 1958. Promítalo se až do roku 2005, kdy byl provoz kina ukončen.

     Od roku 2011 se obnovy provozu ujal spolek MaChr, který se stará o údržbu a přípravu kulturních akcí. Za šest let se nejen promítalo, ale k vidění byla divadelní představení, koncerty, akce pro dětí i seniory, módní přehlídky i bleší trhy