MaChr

Občanský spolek MaChr za Chrudim malebnou a jeho cíle:

  • zprostředkování kulturních zážitků (např. divadlo, koncerty, výtvarné akce, tematická setkávání, jarmarky, akce pro děti, videoprojekce apod.)
  • zachování kulturního dědictví města Chrudim
  • ochrana památek a kulturních hodnot
  • podpora alternativní tvorby kulturních pořadů (zejména mladých začínajících umělců), aktivně se podílet na jejich vzniku a realizaci
  • komunikovat s veřejností a naplňovat jejich představy při tvorbě kulturních programů

V současnosti je prioritním cílem spolku záchrana areálu bývalého letního kina v Lázeňské ulici (za Regionálním muzeem) a jeho zachování pro kulturní účely i do budoucna, obnovení promítání v tomto areálu namísto improvizovaných letních kin.

Občanské sdružení MaChr za Chrudim malebnou je neziskovou organizací, která funguje díky dobrovolníkům/dobrovolnicím z řad členů o. s. a jeho sympatizantů/sympatizantek. Veškeré zisky z akcí jsou využity na provoz areálu, drobné opravy a realizace neziskových akcí.

Členové:

Richard Herbst  –  předseda spolku

Jan Axman  –  programový ředitel, vedoucí promítání

Zuzana Čechová –  vedoucí finanční správy

Eva Christovová Hudečková – kulturní referentka

Zuzana Herbstová  – kulturní referentka

Jaromíra Skřepská  –  vedoucí předprodeje

Dagmar Novotná – vedoucí propagace, fotodokumentace a videa z akcí

Olga Havlíková  –  kulturní referentka

Jakub Skřepský  –  výtvarník

Luboš Čech –  tisková propagace

Richard Herbst jr. – kulturní referent

Patrik Vican – člen

Petr Víšek  –  občerstvení

Kristýna Hanauerová  – člen

Luboš Skřepský – člen